Cavablar

Mover.az

15 Snt 21, 10:07

Xidmətlərimizdən istifadə edərək rəy bildirdiyiniz üçün təşəkkür edirik! Qeyd etdiyiniz problemlə əlaqədar Texniki şöbə çalışmaqdadır. Ümid edirik, ən qısa zamanda aradan qaldırılacaqdır.

close icon