Müştəri məmnuniyyəti necə qazanılmalı?

fast icon

Yazılan rəylər müştərilərin təcrübəsinə bağlıdır və operativ reaksiya tələb edir

negative comment icon

Mənfi rəylərin və şikayətlərin detallı araşdırılması aparılmalıdır

arguing icon

Şərhlərdə mübahisəyə deyil, çətinliklərin həll olunmasına üstünlük verilməlidir

comment investigation icon

Rəyləri təhlil edərək təkmilləşməyə fokuslanılmalıdır

positive comment icon

Müsbət rəylərə müvafiq yanaşma göstərilməlidir

reward icon

Paylaşılan əsaslı rəylər mükafatlandırılmalıdır

Net Promoter Score – Müştəri loyallığını ölçən qlobal üsul

Bildir.az platformasının ən vacib xüsusiyyətlərindən biri müştəri loyallığını ölçmək üçün istifadəçilərə rəy bildirən zaman təqdim edilən NPS sorğusudur

“Rəy verdiyiniz brendi|şirkəti dostlarınıza və ya ailə üzvlərinizə tövsiyə edərdinizmi?”

NPS şkalası və müştəri tipləri

nps scale

Qeyri-loyal
müştərilər (0-6)

Xidmət və məhsullarınızdan məmnun olmayan və digərlərinə tövsiyyə etməyən müştərilər

Neytral
müştərilər (7-8)

Raqiblərin təkliflərinə hər zaman acıq olan, brendə zəif bağlılığı olan və məmnuniyyəti neytral olan müştərilər

Loyal
müştərilər (9-10)

Brendinizə və şirkətinizə loyal olan, yaxınlarına tövsiyyə edən və təkliflərinizdən hər zaman yararlanan müştərilər

NPS-in məqsədi

Qeyri-loyal müştərilərin çətinliklərini müəyyən edib həll etmək, loyal müştərilərin sayını artıraraq uzunmüddətli uğurlu biznes modeli qurmaq.

NPS-in ölçülməsi

nps formula

Net Promoter® və NPS®, Bain & Company, Satmetrix Systems və Fred Reichheld-in qeydə alınmış ticarət nişanlarıdır.