Məxfilik siyasəti

Fərdi məlumatların məxfiliyi siyasəti.

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Fərdi məlumatların məxfiliyi siyasəti (bundan sonra – Məxfilik siyasəti) Platformanın İstifadəçisinin fərdi məlumatlarının toplanılmasının məqsədləri və işlənilməsinin üsullarını, eləcə də fərdi məlumatların istifadəsi ilə bağlı tərəflərin (İstifadəçi və Administrasiya) hüquqlarını, öhdəliklərini və məsuliyyətini müəyyən edir.

1.2. İstifadəçinin Platformadan istifadə etməsi və/və ya Platformada qeydiyyatdan keçməsi Məxfilik Siyasətini qəbul etməsi və “Fərdi məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq fərdi məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə dair yazılı razılıq verməsi hesab edilir. İstifadəçi Məxfilik siyasətinin şərtləri ilə razılaşmasa, Platformadan istifadəni dayandırmalıdır.

1.3. İstifadəçi, Məxfilik siyasətinin şərtlərini qəbul edərək, Administrasiya tərəfindən İstifadəçi haqqında fərdi məlumatların Məxfilik siyasətində nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün istifadəsinə, habelə Məxfilik siyasətində göstərilən hallarda İstifadəçi haqqında fərdi məlumatların üçüncü tərəflərə ötürülməsinə razılığını bildirir.

1.4. Administrasiya İstifadəçi tərəfindən verilən fərdi məlumatların düzgünlüyünü yoxlamır. Eyni zamanda, İstifadəçi özü haqda təqdim etdiyi fərdi məlumatların düzgünlüyünü təmin edir.

1.5. Administrasiya Platformada mövcud olan linklərdən və ya keçidlərdən istifadə edə biləcək üçüncü tərəflərin saytlarına nəzarət etmir və məsuliyyət daşımır.

2. İstifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. Məxfilik siyasətində aşağıdakı əsas anlayışlardan istifadə olunur:

2.1.1. Platforma – www.bildir.az müştəri məmnuniyyəti üzrə veb-sayt;

2.1.2. İstifadəçi – Platformadan istifadə edən və/və ya Platformada qeydiyyatdan keçən fiziki şəxs;

2.1.3. Administrasiya - fərdi məlumatların əldə olunmasını təşkil edən və ya həyata keçirən, fərdi məlumatların işlənməsinin məqsədini, işlənməli fərdi məlumatların tərkibini, fərdi məlumatlarla həyata keçirilən hərəkətləri (əməliyyatları) təyin edən Platformanın idarə edilməsi üzrə səlahiyyətli heyət;

2.1.4. Fərdi məlumatlar – İstifadəçiyə birbaşa və ya dolayı yolla aid olan istənilən məlumat.

3. Fərdi məlumatların növləri

3.1. Fərdi məlumatların aşağıdakı növləri vardır:

3.1.1. İstifadəçi tərəfindən Platforma çərçivəsində, şəxsi istəklə və ya üçüncü tərəf olan veb-saytlar və ya xidmətlər vasitəsilə ötürülən məlumat (mediafayllar daxil olmaqla);

3.1.2. İstifadəçinin elektron cihazlarında quraşdırılmış və ya istifadə olunan proqram təminatı vasitəsi ilə avtomatik şəkildə ötürülən məlumatlar (IP ünvanı, cihaz məlumatları, brauzer, yerləşmə, əməliyyat sistemi, giriş vaxtı, cookies məlumatları, axtarış sualları və s.);

3.1.3. Xidmətin istifadəsi ilə əlaqədar Administrasiya tərəfindən öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən əlavə məlumatlar.

4. Fərdi məlumatların toplanılmasının məqsədləri

4.1. Administrasiya İstifadəçinin fərdi məlumatlarını aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə edə bilər:

4.1.1. Platformada qeydiyyatdan keçməsi üçün İstifadəçinin müəyyənləşdirilməsi;

4.1.2. Platformanın inkişafı və təkmilləşdirilməsi;

4.1.3. İstifadəçi ilə qarşılıqlı əlaqənin qurulması və sorğuların işlənməsi və cavablandırılması;

4.1.4. Platformadan istifadə zamanı yaranan əngəlliklərlə bağlı İstifadəçiyə səmərəli texniki dəstəyin verilməsi;

4.1.5. Xüsusi təkliflər, xəbər bülletenləri və Platforma adından və ya Platforma tərəfdaşları adından digər məlumatların təqdim edilməsi, reklam fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, bildirişlərin göndərilməsi və müvafiq araşdırmaların aparılması;

4.1.6. Platformanın tərəfdaşlarının saytlarına və ya xidmətlərinə İstifadəçinin daxil olmasının təmin edilməsi.

5. Fərdi məlumatların işlənilməsinin üsulları

5.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının işlənməsi vaxt məhdudiyyəti qoyulmadan, istənilən qanuni üsul ilə həyata keçirilir.

5.2. İstifadəçinin fərdi məlumatları Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli dövlət orqanlarına yalnız Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada təqdim oluna bilər.

5.3. Administrasiya İstifadəçi ilə arasında olan kommunikasiyanı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla İstifadəçinin icazəsi olmadan üçüncü şəxslərə ötürmür.

5.4. Administrasiyası İstifadəçinin fərdi məlumatlarının məxfiliyinin saxlanılması, qeyri-qanuni və ya təsadüfi ələ keçmə, ləğv olunması, dəyişdirilməsi, bloklaşması, surətinin çıxarılması, yayılması və s. üçüncü şəxslərin qeyri-qanuni hərəkətlərin qarşısını almaq üçün lazımi təşkilati və texniki tədbirləri həyata keçirir.

6. Əlavə şərtlər

6.1. Administrasiya İstifadəçinin icazəsi olmadan Məxfilik Siyasətində dəyişikliklər edə bilər.

6.2. Məxfilik Siyasəti ilə bağlı dəyişikliklər və yeniliklər Platformada yerləşdirildiyi andan etibarən qüvvəyə minir.

6.3. Fərdi məlumatların Platformadan silinməsi [email protected] elektron poçt ünvanına rəsmi müraciət əsasında aparıla bilər

6.4. Məxfilik siyasəti ilə bağlı istənilən sual və təkliflərin elektron ünvana göndərilməsi məqsədəuyğundur.

6.5. Qüvvədə olan Məxfilik siyasəti Platformada yerləşdirilir.