Şərhlər

user image placeholder

10 Avqust 23, 16:27

Satdıqları malın gömrük bəyannaməsini verə bilmirlerlersə demeli qanunsuz keçiriblər bu malları. Şikayet etmək lazımdı 102 e

Şərhi şikayət et

Şikayətin statusu

checked icon

Yazıldı

2

Görüldü

3

Cavablandı

4

Həll olundu

close icon