Şərhlər

user image placeholder

7 Aprel 21, 18:45

İlk dəfədir bu sayt haqqında nəsə ğörürəm)))

Şərhi şikayət et

Şikayətin statusu

checked icon

Yazıldı

2

Görüldü

3

Cavablandı

4

Həll olundu

close icon