16 Apr 2021, 01:12

Marketinq və satış

Kontakt Home şirkəti barədə çox tərifləyici cümlələri hər kəs qısa bir şəkildə yaza bilər. Əslində elə buna laiqdir. Lakin məsələyə biraz spesifik tərəfdən yanaşıb şirkəti analiz etdikdə çox fərqli məqamlar, fərqli üstünlüklər ortaya çıxır. Belə ki, öncəliklə marketinq siyasətini ələ aldıqda görmək olur ki, şirkətin benefsior kütləsi gənc sektalara aiddir. Digər şirkətlərlə müqaisədə bu ölkədə kredit və kreditləşmə sektorunun yeniliyidir. Digər şirkətlərin satış qrafikasını kiçik həcmdə araşdırsan görərik ki, kredit vermə şərtləri arasında iş yerindən arayış üst punktlardadır. Lakin Kontakt Home bunu daha gənc kütləyə ithaf edərək tələbə krediti adlı yeni anlayış orta qoydu. Mövzudan heç uzaqlaşmadan öz praktikamdan yola çıxaraq bunları vurğulamaq olar. İlk kreditim Kontakt Home'dən olmuşdur. Və heç bir problem yaratmadan kreditləşmə müqaviləsini imzalamışdılar. Kəmiyyət-keyfiyyət prizmasından baxdıqda isə bu məsələ biraz nisbi anlayışdır. Beləki, sən əgər mi band alırsansa, ondan app watch keyfiyyətini gözləməq absurd məsələdir. Şirkətin marketoloqları həqiqətən qisməti fürsətə çevirmək idealogiyasında peşəkar istifadə edərək pandemiya zamanı istehlakçı aktivliyini və şirkətin ümumi gəlir kontentini perspektivləşdirməyi bacardılar. Bu haqda daha çox şərh bildirə bilərəm. Lakin düşünürəm ki, hər şey göz qabağındadır. Təşəkkürlər Kontakt Home... 😌

Faydalı (0)
close icon