15 Apr 2021, 20:01

Kontakt Home mənfi və müsibətləri

Ümumilikdə malları keyfiyyətlidir. Personalları başqa satış təmsilçiləri ilə müqayisə belə edilə bilməz. Xüsusi təlim keçmiş və işini həqiqətən də yaxşı bilən şəxslərdi. Xüsüsilə də bəzi problemli şəxslərlə işləmə bacarıqlarına görə xüsusi tərifə layiqdirlər. Şirkətin bir çox digər şirkətlər kimi problemi Endirim kompaniyası adı ilə məhsulların qiymətlərini qaldırmaqdır. Onun dışında hər şey əladı.

Dəstəklə (0)
close icon