26 May 2021, 20:01

Internetə çıxışda fasileler olur.

Internet fasilələrlə işləyir bəzən. Yəni şəbəkəyə qoşulmuş görünsə də şəbəkəyə çıxış olmur. Bəzən ümumiyyətlə qoşulmaq mümkün olmur. Əlaqə saxlasan "təmir işləri gedir, gün ərzində düzələcək" deyilir. Problemler uzun zamandır mövcuddur.

Faydalı (0)

Şikayətin statusu

checked icon

Yazıldı

2

Görüldü

3

Cavablandı

4

Həll olundu

close icon