20 Dek 2022, 11:36

Dynamex baglama

21 gündü bağlamalarım anbardadı nə deyirlər anbardadı mal nədə göndərilıər bu şirkətlə sifariş verməy istiyən olsa özünə belə hörmətsizdiy eləməsin çünki bu şirkət nə özünə nədə müştrilərinə hörmət edir yola verillər hamını

Dəstəklə (0)
close icon