22 Apr 2021, 00:48

Fleur Alpine hər yerdə tapılmır

Bravo-da Fleur Alpine uşaq sıyığı alıram həmişə, amma bütün Bravo-larda olmur - böyük Bravoların hamısında vat, bəzi balaca Bravo-larda olur, amma hamısında yox. Bəxtinə düşsə, tapacaqsan, olmasa, gərək sürəsən böyük Bravo-ya. Bir sözlə, məntiq maraqlıdı mənə :)

Dəstəklə (0)
close icon