30 Avq 2022, 12:39

Cox səviyyəsiz şirkətdir. Operatorlarının səriştəsizliyi ğörə 17.06.2022 tarixində ləğv edilmiş sifarişin məbləgini dəfələrlə zənğ etməyimizə baxmayaraq bu ğünə qədər odəməyiblər. Hər zənğdə saymazyana muxtəlif bahanələrlə aldatmaga davam edirlər.Bu gun 29.08.2022 tarixinə hələ də vəsəit geri ödənməyib. Heç ğüvənməli şirkət deyil.

Dəstəklə (0)
close icon