Şikayətin statusu

checked icon

Yazıldı

2

Görüldü

3

Cavablandı

4

Həll olundu

close icon